CertifHy geeft garantie op groene waterstof
Bastienne Wentzel


Het gebruik van waterstofgas bijvoorbeeld in de industrie of voor transport kan een bijdrage leveren aan de vergroening van de energiehuishouding, zeker wanneer het duurzaam wordt geproduceerd. Daarom werd eind oktober CertifHy gepresenteerd, een plan voor een EU-breed certificeringssysteem voor groene waterstof dat op brede steun kan rekenen.

"De vraag naar waterstof in de industrie groeit. En zodra rijden op waterstof aantrekkelijk wordt zal de vraag verder stijgen." Dat zegt Marc Londo, senior onderzoeker bij de unit Policy Studies van ECN. "Het gebruik van waterstof levert vooral een bijdrage aan de verduurzaming van de energiehuishouding als die ook duurzaam wordt geproduceerd. Daaraan wordt gewerkt bijvoorbeeld door energie uit wind, biomassa of biogas te gebruiken om waterstof te maken. Maar hoe weet de afnemer van het waterstof hoe duurzaam het gas is geproduceerd? Daarvoor bestaat nog geen goed certificeringssysteem."
ECN heeft in een consortium met Hinicio, TÜV SÜD en Ludwig Bölkow Systemtechnik, en samen met tientallen Europese industriële partners het CertifHy project opgezet. Daarin is een definitie van duurzame waterstof geformuleerd, een architectuur opgezet voor de organisatie van de certificering en tot slot een routekaart gemaakt voor de realisatie daarvan. Eind oktober werd het eerste EU-brede 'Garanties van Oorsprong' (GO) systeem voor waterstof gepresenteerd.

Groene producten
De uitdaging is, net als bij groene stroom, om aan de afnemer te kunnen tonen hoe groen de geleverde waterstof is. "Garanties van Oorsprong zijn belangrijk om aan consumenten en bedrijven te bewijzen hoe groen hun waterstof is," legt Londo uit. "Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld hun product als 'groen' aanprijzen. Garanties van Oorsprong kunnen op die manier een bijdrage leveren aan de energietransitie, maar dan moet je het wel goed regelen. Daaraan levert ECN graag een bijdrage."
"Voor het opzetten van de organisatie hebben we lessen getrokken uit het verleden, bijvoorbeeld de GO-systemen voor groene stroom," vertelt Londo. Daarnaast heeft ECN het maken van de routekaart geleid. Komend jaar zal het certificeringssysteem worden opgezet en er moeten pilots worden gehouden waarbij de methodiek in de praktijk wordt getest, aldus Londo. "Bij die praktijktests zullen vast nog de nodige technisch-inhoudelijke vragen aan het licht komen. Ik verwacht dat ECN een rol gaat spelen bij de beantwoording daarvan."

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd op de website van ECN.