Biomassa - groene grondstof
Bastienne Wentzel

1 november 2008, Chemische Feitelijkheden

Alles wat groeit en bloeit is biomassa. Variërend van landbouwgewassen als maïs, aardappelen en soja tot bosbouwproducten. En van dierlijke reststoffen als mest en slachtafval tot biologisch afbreekbaar afval uit industrie en huishoudens.

Biomassa zit boordevol nuttige verbindingen. Zo bevatten soja, palmolie en koolzaad bijvoorbeeld bruikbare olie voor biodiesel en maïs, terwijl suikerbieten de grondstof leveren voor bioethanol. Nadeel van al deze gewassen is dat ze beslag leggen op kostbare landbouwgrond en dus concurreren met de voedselproductie. Maar gelukkig worden nieuwe en slimmere technologieën ontwikkeld die het mogelijk maken om biobrandstof te maken uit restmateriaal zoals stro en houtsnippers. En in de toekomst misschien wel uit algen die in zee groeien of in vijvers op schrale en voedselarme bodems. Biomassa is niet alleen geschikt als groene grondstof voor brandstof. Ook de chemische industrie profiteert. Die is traditioneel erg afhankelijk van fossiele energie en aardolieproducten, maar biomassa kan daar verandering in brengen: talloze verbindingen uit planten kunnen als nieuwe grondstof dienen voor bulkchemicaliën, bioplastics en zelfs farmaceutische producten.
 
In deze Chemische Feitelijkheid
De Context: Wat is biomassa en hoe kunnen we deze energiebron duurzaam benutten?
De Basis: Agro in plaats van petro: biomassa geeft de chemie een groen randje.
De Diepte: Op zoek naar olierijke gewassen en slimme productiemethoden.

Het volledige artikel is gepubliceerd als Chemische Feitelijkheid editie 57, no. 248, november 2008.