Nieuw life sciences evenement katalyseert netwerken
Bastienne Wentzel

30 november 2005, Conceptuur

Het Academisch Biomedisch Centrum Utrecht (ABC) en de provincie Utrecht organiseerden op 1 september 2005 het eerste LiveSciences evenement. Het is bedoeld om de Nederlandse life sciences gemeenschap kennis te laten maken met het grote aanbod aan faciliteiten in Utrecht.

In De Uithof, het universiteitsterrein in Utrecht ligt niet alleen de grootste universiteit van Nederland. Ook het academisch ziekenhuis UMC Utrecht en een grote concentratie aan kennis en kunde op het gebied van life sciences is er gevestigd. Reden voor het ABC en de provincie Utrecht bij monde van BioPlaza Utrecht om samen een netwerkbijeenkomst te organiseren. De organisatoren hebben gekozen voor een vernieuwende opzet. In parallelle sessies konden deelnemers kiezen om bij één van de faciliteiten te gaan kijken, of mee te doen aan de zogenaamde partnergesprekken. Organisator Aaltje van Gastel: "Bij netwerkborrels moet je geluk hebben om de juiste mensen tegen te komen. Wij wilden katalyserend werken."
Voor de partnergesprekken was het neusje van de zalm van de Utrechtse wetenschappers gevraagd om hun werk kort te introduceren aan bedrijven die mogelijk hun kennis kunnen gebruiken. Deze bedrijven uit heel Nederland en België konden vervolgens aangeven of zij geïnteresseerd waren in een discussie met de betreffende wetenschapper, of één van de anderen. Deze paren uit bedrijfsleven en wetenschap werden uitgenodigd om tijdens het LiveSciences evenement met elkaar in gesprek te gaan. Ongeveer vijfentwintig bedrijven hebben gedurende de dag zo'n veertig gesprekken gevoerd.
Prof. van Putten van de afdeling Infectieziekten & Immunologie van de faculteit Diergeneeskunde nam deel aan de partnergesprekken. Hij sprak met een klein biotechnologiebedrijf, Hycult. "We wisten beiden niet goed wat we van elkaar konden verwachten. Het bedrijf heeft toegelicht wat ze doen en waarom ze met ons wilden praten. We zien beiden mogelijkheden voor samenwerking, bijvoorbeeld om iets in opdracht te gaan ontwikkelen, of om samen een project aan te vragen." Van Putten had vooraf geen verwachtingen van het evenement. "Ik wilde gewoon eens zien wie er zou komen. De bedrijven waar ik mee gesproken heb hebben zelf het initiatief getoond. Het is een mooie manier om contacten te leggen die je anders niet zo gemakkelijk zou maken, het is vrijblijvend en positief."

Open huis
Tegelijk met de partnergesprekken opende een groot aantal life sciences faciliteiten op de Uithof zijn deuren voor de deelnemers. Die hadden de keus tussen achttien zeer diverse expertisecentra variërend van de stichting Incubator tot de SON NMR Large Scale facility, en van het Netherlands Proteomics Center tot de Live Mouse facility.
Eén van de rondleidingen werd gegeven in het Hubrecht Laboratorium. Dr. Edwin Cuppen vertelt in hoog tempo over de "liquid handling robotics and high-throughput screening". Hij legt uit hoe de beschikbare apparatuur en de zelfgebouwde software werkt, laat de robots zien die de metingen uitvoeren en de knock out  zebravisjes waarop de experimenten worden uitgevoerd. Een van de deelnemers is dr. Frans Houwen, bioloog bij Relitech. Zijn reden om het Hubrecht Lab te bezoeken is eenvoudig: "Wij zijn geïnteresseerd in alles waarbij gemeten wordt." Houwen voerde al meerdere partnergesprekken in de ochtend. "Het is soms lastig te bepalen wat je wel en niet wil vertellen. Maar ik heb al drie afspraken. En je leert altijd."
De afsluiting van de middag is een plenaire lezing gevolgd door een forumdiscussie. Dr. Richard Laing, Medical Officer for Essential Drugs and Medicines Policy bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO publiceerde in 2004 een  rapport in opdracht van de Nederlandse regering, getiteld: Priority Medicines for Europe and the World. Zijn lezing vatte zijn rapport nog eens helder samen. Zoals Laing het kernachtig uitdrukte: "Elke ziekte in de wereld die behandeld kán worden, móet ook behandeld worden."
Laing vindt het belangrijk dat evenementen zoals LiveSciences worden georganiseerd. "Het is een goed initiatief. Ik zou de samenwerking tussen industrie en wetenschap willen bevorderen. Er is te veel wetenschap en te weinig daarvan wordt toegepast."
Organisator van Gastel is tevreden met het verloop van het eerste LiveSciences evenement. "Ongeveer tweehonderd mensen in totaal namen deel. Het aantal bezoekers van het open huis viel wat tegen. Dat hadden we al eens eerder georganiseerd, waarschijnlijk weten mensen elkaar daar wel te vinden. Maar de partnergesprekken en de lezing waren zeer succesvol. We gaan alles evalueren en kijken wat we ervan kunnen leren voor volgend jaar."

Dit artikel is gepubliceerd in Conceptuur 45, december 2005.