Unieke kennismarktplaats levert nieuwe vindingen op uw bureau
Bastienne Wentzel

30 november 2005, Conceptuur

De stichting Dutch Discoveries Disclosed lanceerde onlangs een virtuele marktplaats voor het uitwisselen van de nieuwste Nederlandse wetenschappelijke vindingen. "Het ultieme succes van het 3D systeem is wanneer er een samenwerking tussen bedrijf en instelling uit voortvloeit," vindt de stichting.

"Op 1 september 2005 zijn het internationale (bio)-farmaceutische bedrijfsleven en de Nederlandse wetenschap meer voor elkaar gaan betekenen," aldus het persbericht van de stichting Dutch Discoveries Disclosed (3D). Het 3D systeem is een on-line database van patenten, patentaanvragen en vindingen van Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen. Deze organisaties kunnen op de website van 3D (www.dutchdiscoveries.com) hun wetenschappelijke vindingen aanbieden. Bedrijven ontvangen op basis van een door hun aangemaakt profiel een bericht per email met relevante vindingen. Desgewenst kunnen bedrijven contact opnemen met de betreffende kennisinstelling. De instellingen betalen contributie voor het aanbieden van hun kennis. "Het is echt bedoeld als marktplaats, maar dan nog makkelijker," zegt woordvoerster Britta Schaffmeister van 3D. "De aanbieders van kennis creëren een virtuele etalage van vindingen waarmee bedrijven automatisch op de hoogte worden gebracht van de nieuwste ontwikkelingen binnen hun interessegebied."

Het systeem is een initiatief van de Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen, waaronder TNO, Technologiestichting STW, het Erasmus MC en de Universiteit Leiden. Nederland behoort tot de meest productieve aanvragers van patenten in Europa, maar de kennisoverdracht kon volgens de instituten efficiënter geregeld worden. Zij hebben het initiatief genomen om stichting 3D op te richten, wat op 23 maart 2005 is gebeurd. Op 1 september is de website gelanceerd.

Het doel van de stichting is de bevordering van de exploitatie van Nederlandse vindingen vanuit de (semi-)publieke kennisinfrastructuur. Schaffmeister: "Het systeem is al een succes als een bedrijf het initiatief neemt om contact te zoeken met een instelling. Het ultieme succes is natuurlijk als er daarna ook een samenwerking uit voortvloeit. Dat gaat in principe buiten ons om. We houden de matches wel bij via een enquête."

Successtories
In de praktijk werkt het systeem heel eenvoudig. De kennisinstelling heeft een account op de website waarop patenten, patentaanvragen en/of vindingen worden geplaatst. Een geïnteresseerd bedrijf registreert zich, maakt een profiel en ontvangt aan de hand hiervan informatie. Een andere mogelijkheid voor een bedrijf is om zelf, desgewenst anoniem, een onderzoeksvraag te plaatsen. Een universiteit of instelling die denkt daar antwoord op te kunnen geven kan reageren, waarna contact wordt gelegd. Een buitenstaander kan zonder in te loggen in de vindingen rondneuzen, maar krijgt dan slechts de eerste regels van de beschrijving te zien.

Het item Successtories op de website is nog leeg, maar het systeem is ook nog maar net gelanceerd. Schaffmeister verwacht aan het eind van het jaar zo'n 150 vindingen in de database te hebben. "We zijn nu hard bezig om de database te vullen en meer kennisinstellingen te interesseren. Tegelijkertijd proberen we bedrijven warm te maken voor het systeem. Ze zijn tot nu toe erg enthousiast. Zo maken bijvoorbeeld Sanofi-Aventis, AstraZeneca en Procter & Gamble al gebruik van het systeem . Er zijn al een aantal 'expressions of interest' geregistreerd." Financieel wil de stichting onafhankelijk worden. Om bedrijven kennis te laten maken met het initiatief kunnen zij zich dit jaar kosteloos registreren. Bedrijven of instellingen kunnen de stichting sponsoren door een advertentie op de site te plaatsen.

Voor zover bekend is het 3D systeem uniek. "In het buitenland worden patenten wel gebundeld, bijvoorbeeld in Engeland en België. Maar het aspect van de marketing, het contact leggen, is nieuw," zegt Schaffmeister. "Bovendien kunnen in ons systeem ook patentaanvragen staan en er staan alleen maar vindingen in die open zijn voor gebruik, dus waar men iets mee wil."

De stichting wil volgend jaar de virtuele marktplaats aanvullen met een reële. Najaar 2006 organiseert 3D het zogenaamde matchmaking event Dutch Discoveries Exposed. Bedrijven en instellingen kunnen elkaar daar in levenden lijve kunnen ontmoeten. De aankondiging van het evenement is te vinden op de website van de stichting.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Conceptuur 45, december 2005.