Catalytic Oxidations with Molecular Oxygen
Bastienne Wentzel

19 maart 2001, Boeken

19 maart 2001, Wetenschappelijke publicaties

Bastienne Wentzel - Ph.D. Thesis

Katalytische Oxidaties met Moleculaire Zuurstof
- Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

"Intellectuals solve problems, geniuses prevent them." - Albert Einstein

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen,
volgens besluit van het College van Decanen
in het openbaar te verdedigen op
maandag 19 maart 2001
des namiddags om 3:30 uur precies

door

Bastienne Barbara Wentzel
geboren op 15 augustus 1971 te Laren (N-H)

ISBN: 90-9014584-2

Promotor:
Prof. Dr. R.J.M. Nolte
Co-promotor:
Dr. M.C. Feiters
Manuscriptcommissie:
Dr. P.L. Alsters, DSM Research
Dr. P.H.M. Budzelaar
Prof. Dr. A.W. Gal

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Katalyse (IOP Katalyse, nr. IKA 94025) met financi├źle steun van het Ministerie van Economische Zaken.