Tweede Kamer stemt in met oprichting TI Pharma
Bastienne Wentzel

1 juni 2006, Conceptuur

Een brede Kamercommissie keurde op 7 juni 2006 het voorstel voor het Top Institute Pharma goed. Daarmee staat niets de oprichting van TI Pharma meer in de weg. Het management team bereidt de officiële start van het onderzoek voor.

Nadat de ministerraad op 30 maart al zijn goedkeuring gaf aan het voorstel van minister Hoogervorst (VWS) om 130 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het Top Institute Pharma, keurde op 7 juni ook een brede Kamercommissie bestaande uit onder andere PvdA, VVD, CDA, SP en LPF de voorstellen goed. Binnenkort zal bij de notaris de officiële oprichting van het TI Pharma worden vastgelegd, zegt managing director Dr. Victor Nickolson. "Ik hoop voor eind juni te weten wanneer dit plaatsvindt. Het gaat geen weken meer duren."

Het International Scientific Research Commitee (ISRC) dat adviseert over het wetenschappelijke programma van het topinstituut, heeft in april het programma van TIPharma bekeken en beoordeeld op onder andere wetenschappelijke haalbaarheid, innovatiekracht, valorisatie en de nadruk op Priority Medicines. Het comité, bestaande uit de Nederlandse voorzitter prof. dr. E.J. Ruitenberg (ex-Sanquin), en een zestal internationaal gerenommeerde wetenschappers is zeer tevreden. Nickolson: "Ze waren van mening dat er echt een heel goed programma aan het ontstaan is. Ook waren ze uitermate te spreken over de vaart die het instituut achter alles heeft gezet ondanks het feit dat er officieel nog geen instituut bestond. Wij hechten veel waarde aan het oordeel en advies van de commissie."

Ondertussen wordt de project portfolio van het instituut gevuld. In maart is een tweede ronde projectaanvragen geopend. Er zijn 52 uitgebreide voorstellen ingediend, samen goed voor een subsidiebedrag van ruim vijftig miljoen euro op jaarbasis. Er is slechts twintig miljoen beschikbaar, bijna tweederde van de voorstellen zal dus moeten afvallen. De uiterste datum waarop de goedgekeurde voorstellen uit de tweede ronde bekend worden gemaakt is 15 juli. "We kunnen tussen de vijftien en 25 voorstellen honoreren," denkt Nickolson. "Leidend is natuurlijk altijd de kwaliteit van het project. We kiezen niet op basis van de hoogte van het budget."

De projectaanvragen moeten vallen binnen één van de zes thema's en zeven disciplines. "Na de eerste ronde, die spontaan is opgeborreld uit het Nederlandse bedrijfsleven en wetenschap bleek dat de thema's oncologie en cardiovasculaire ziekten oververtegenwoordigd waren," vertelt Nickolson. "We constateerden dat het programma niet evenwichtig was voorzien van goedgekeurde projecten." In de tweede ronde heeft het instituut specifiek gevraagd om projecten die binnen de minder vertegenwoordigde thema's en disciplines vallen. "We wilden graag meer aanvragen binnen de thema's CNS, infectieziekten en immunologie, en ook binnen het zesde Thema, dat zich bezighoudt met de interactie met de regulatoire omgeving en de maatschappij." Deze sturing van bovenaf heeft zijn vruchten afgeworpen, vindt Nickolson. "We beginnen nu duidelijk een afgewogen strategisch programma te krijgen waarbij er synergie en samenwerking is tussen de projecten. Dat was ook de bedoeling van het TIPharma."

Voor de eerste ronde projectaanvragen is veertig miljoen euro op jaarbasis gereserveerd voor de 27 gehonoreerde voorstellen. De betreffende onderzoekers treffen nu al voorbereidingen voor de start van hun onderzoek, maar kunnen officieel pas beginnen wanneer het instituut de wettelijke status heeft. "Op het moment dat de projecten gaan starten gaan we dat aankondigen," zegt Nickolson. Hij verwacht dat al voor de zomer onderzoek van start kan gaan. Voor die tijd wordt nog een board of trustees opgericht, dat moet gaan fungeren als maatschappelijk klankbord, zegt de directeur. Verder moeten de templates nog gereed worden gemaakt voor de partner- en project agreements en voor de Intellectual Property regeling. "Vooral de IP-regeling is belangrijk," vindt Nickolson. "Er is een aantal regels en wetten waaraan we ons moeten houden. Daarnaast is er een mate van vrijheid binnen het project om het IP in te vullen. Bij elk project is dat verschillend. Er is nog wat discussie over, maar we liggen helemaal op schema. Zodra we bij de notaris zijn geweest kunnen we het allemaal in werking stellen."

Dit artikel is gepubliceerd in Conceptuur nr. 47, juni 2006.