Zorgportal wijst de weg in de zorg
Bastienne Wentzel

1 april 2008, Diagned

KiesBeter.nl wil burgers antwoord bieden op al hun vragen op het gebied van gezondheid en zorg. Met die informatie kunnen ze betere keuzes maken uit het grote aanbod in de zorg, zo is de gedachte.

KiesBeter.nl werd in januari 2005 gelanceerd door minister Hoogervorst van VWS. Het onderzoeksinstituut het RIVM maakt en onderhoudt de site in opdracht van dit ministerie. "We gingen online met een site om ziekenhuizen en zorgpolissen te vergelijken," vertelt Michiel van der Graaf van het kiesBeter-team van het RIVM. "Dat is in de loop der jaren fors uitgebreid. De kern is gebleven: we stellen vergelijkingsinformatie beschikbaar zodat mensen een keuze kunnen maken in het aanbod op zorggebied."
De ambitieuze doelstelling is 'dé plek te zijn waar burgers hun zoektocht beginnen om antwoord te vinden op vragen op het gebied van gezondheid en zorg'. De site, die bedoeld is voor de hele Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder heeft zo'n 7000 bezoekers per dag. "We staan in de top vijf van algemene gezondheidssites. Wij zijn best tevreden over dit aantal, zeker omdat we nauwelijks reclame maken," vindt Van der Graaf.

Drempelvrij
Vanaf de homepage kan de bezoeker via een duidelijke menustructuur vrijwel alle denkbare informatie vinden over gezondheid en zorg. Zo kunnen ziekenhuizen of zorgverzekeringen worden vergeleken. Er is een encyclopedie over medicijnen en informatie over hoe gezond te leven. Aardig is dat de inhoud van de alfabetische lijst met begrippen en de veelgestelde vragen veranderen afhankelijk van het onderwerp waar de bezoeker zich bevindt. Vanuit het menu over Ziekenhuizen geeft de link Veelgestelde vragen bijvoorbeeld antwoord op de vraag "Mag ik zelf kiezen in welk ziekenhuis ik word behandeld?" Vanuit het menu Gezond Leven is een veelgestelde vraag "Wat is een gezond gewicht?"
Ook huisartsen of andere behandelaars kunnen handig gebruik maken van kiesBeter.nl. Met een paar handelingen kunnen zij een specifieke pagina doorsturen naar hun patiënt, zodat die thuis de informatie in alle rust tot zich kan nemen.  Voor een aantal aandoeningen biedt de site keuzehulpen, die patiënten helpen bij het afwegen van behandelmogelijkheden. Er zijn keuzehulpen voor borstkanker, depressie, hart- en vaatziekten, overgangsklachten, testen op prostaatkanker, en prenataal onderzoek Downsyndroom. "En in de toekomst volgen er nog meer," aldus Van der Graaf.
De website is volgens de makers vraaggericht, dat wil zeggen dat het antwoord moet geven op wat burgers willen weten. Die informatie moet ook begrijpelijk en goed toegankelijk zijn, ook voor mensen met een handicap of senioren. Sinds 2006 mag de site zichzelf in die context drempelvrij noemen. De vindbaarheid van informatie kan nog wel beter, vindt Van der Graaf. "Er is in de loop der tijd steeds meer informatie toegevoegd. Binnenkort komt er bijvoorbeeld nog een onderdeel over palliatieve zorg. In de volgende fase moeten we kijken hoe we alle informatie zo gericht mogelijk aanbieden."
Om de informatie zo breed mogelijk te verspreiden is naast de website ook een telefoonnummer beschikbaar. Mensen kunnen verder terecht bij bibliotheken met een Gezondheid Informatie Punt of bij Zorgbelang of MEE-organisaties voor gehandicapten. "Een soort informatierecept," zegt Van der Graaf. "Het is vaak ingewikkelde materie waarbij mensen met vragen blijven zitten. Daarom zoeken wij aansluiting bij dit soort organisaties om zo toegankelijk mogelijk te zijn."
Het RIVM verzamelt de informatie die wordt aangeleverd door een grote hoeveelheid betrokken instanties. Dat kunnen ziekenhuizen en verzekeraars zijn, maar ook organisaties zoals Actiz, NHG, Erfocentrum, ZonMW en de uitgeverij van een medische encyclopedie. Verder komt veel kwaliteitsinformatie van de inspectie en uit klantenonderzoek, legt Van der Graaf uit. "De komende tijd voegen we klantervaringscijfers toe van verschillende soorten zorgaanbieders, gemeten via de Consumer Quality Index." zegt hij.
Het overheidsproject kiesBeter loopt tot 2010. VWS beraadt zich nog over de wijze waarop het project na die tijd zal worden voortgezet.

Het volledige artikel is te lezen in Diagned Magazine, april 2008.