Life Sciences & Gezondheid dicht het inversteringsgat
Bastienne Wentzel

1 juli 2008, Conceptuur

Begin april lanceerde minister Van der Hoeven van Economische Zaken het Life Sciences en Gezondheid-programma. Naast het verlenen van innovatiekredieten voor startende life sciences bedrijven wil LSG de samenwerking binnen Europa verbeteren en de cultuur van ondernemen in Nederland bevorderen.

De afgelopen jaren is een ongekend aantal initiatieven op het gebied van Life Sciences in Nederland van de grond gekomen. Het Top Instituut Pharma, CTMM en BMM zijn belangrijke voorbeelden. Deze topinstituten leveren precompititief onderzoek, bijvoorbeeld in het geval van TI Pharma een kandidaat-geneesmiddel waarvan in het lab bewezen is dat het werkt. Een start-up of klein bedrijf moet het daarna overnemen en investeren in fase 1 klinisch onderzoek. Dit is de duurste fase waarbij het risico voor de investeerder hoog en de kans op succes klein is. Investeerders in durfkapitaal nemen het risico vaak niet zodat veel kansrijke concepten door geldgebrek de markt niet bereiken. Dit heet ook wel het investeringsgat.

Het Life Sciences&Gezondheid (LSG) initiatief is ontstaan om dit gat te dichten, legt initiatiefnemer Roland Lageveen uit: "Hoe zorg je dat van al deze nieuwe concepten voor diagnostiek en therapie ook daadwerkelijk producten op de markt verschijnen. Wij zijn in Nederland goed in onderzoek, maar we zijn erg slecht in het ontwikkelen van bedrijvigheid."

Kredietregeling
Minister Van der Hoeven heeft voor dit financiële gat een kredietregeling toegezegd waarvoor 25 miljoen euro per jaar gedurende vier jaar beschikbaar is. Bedrijven kunnen maximaal vijf miljoen euro krediet aanvragen. Dit bedrag mag maximaal 35% van het budget bedragen en moet worden terugbetaald als het bedrijf succesvol is. "Het gaat er niet om dat de overheid het gat dicht, maar dat de overheid het mogelijk maakt het gat te dichten," legt Lageveen uit. "Het krediet moet dus gecombineerd worden met ander geld, in lijn met de publiek-private samenwerking zoals die bij de topinstituten wordt gevoerd." De kredieten kunnen vanaf dit najaar bij Senter Novem worden aangevraagd. Lageveen verwacht dat er zo'n zes zullen worden toegekend.

LSG wil niet alleen kredieten verlenen maar ook de internationale samenwerking bevorderen. Vijf miljoen euro gaat er dit jaar naar EuroTransBio dat publiek-private samenwerking over de grenzen van EU-landen stimuleert. Een deel van dit geld is gereserveerd voor het investeringsfonds mibiton dat investeert in apparatuur in Nederland waar het MKB en kennisinstellingen gebruik van kunnen maken.

Ten derde wil LSG het ondernemersklimaat in Nederland verbeteren. "Dat is een stuk aanpalend beleid waarmee je zorgt dat het ondernemersklimaat in Nederland goed geregeld is. Hoe kunnen we Nederland een hot spot maken voor de life sciences. Hoe kun je het ondernemersklimaat verbeteren? Hoe zorg je ervoor dat meer mensen bèta kiezen? Daar is 2,5 miljoen per jaar voor beschikbaar."

LSG is opgericht door vier mensen: Joost Holthuis van Octoplus, Hans van den Berg van Organon, Hans Hofstraat van Philips en Roland Lageveen van IQ Corporation. Strategieconsultant Roland Berger levert ondersteuning. Het kantoor is ingekwartierd bij TI Pharma, een leider voor het kantoor is er nog niet. Het HPB waar Lageveen voorzitter van wordt zal in juli voor het eerst bij elkaar komen. "Het programma is open, het moet nu beginnen. Het belangrijkste is dat de innovatiekredieten er komen. Over een jaar hoop ik dat het programma goed draait, dat het budget goed wordt gebruikt en dat het enthousiasme bij alle betrokkenen onverminderd groot blijft."

Dit artikel is gepubliceerd in Conceptuur nr 55, juli 2008.