Tweede Kamer biedt perspectief voor CO2-afvang en opslag
Bastienne Wentzel


In de visie van ECN is de afvang en opslag van CO2 één van de essentiële maatregelen om tot een klimaat neutrale energievoorziening te komen. Deze week is een motie door de Tweede Kamer aangenomen.

In de motie van Jan Vos van 19 mei 2016 wordt de regering verzocht op korte termijn te investeren in onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van technieken waarbij de uitstoot van CO2 naar de atmosfeer wordt voorkomen, ook wel CCS genoemd. ECN ziet dit thema als een essentieel onderdeel van de transitie naar een klimaat neutrale energievoorziening. "De maatschappij vraagt om CO2-arme producten. De kosten van deze producten zullen uiteindelijk lager zijn dan de kosten die het gevolg zijn van klimaat verandering. Wél moet er nu met de investeringen worden begonnen. We zullen als maatschappij, overheid, industrie en burgers bereid moeten zijn om dat geld op te brengen. De vereiste ontwikkelingen voor afvang, opslag en gebruik moeten goed georkestreerd worden en deze motie is een belangrijke stap daarin," reageert innovatiemanager Gasbehandeling, Processen en Omzetting Jaap Vente. 

Reductie CO2 emissies van de staalindustrie
Bij afvang en opslag van CO2 denkt men vaak aan het afvangen van CO2 direct uit de lucht en vervolgens opslaan in lege aardgasvelden. "Daar investeren wij niet in, dat zou dweilen zijn met de kraan open," zegt Jaap Vente. "Die kraan, dat zijn bijvoorbeeld de schoorstenen van de staal- en cementindustrie maar ook huisvuilverbranding. Deze industrieën kunnen niet op korte termijn overschakelen naar een technologie die minder CO2 produceert.
We kunnen wel deze CO2 afvangen en vervolgens opslaan zodat deze industrieën minder CO2 naar de lucht uitstoten. ECN helpt bij het ontwikkelen van de technologie daarvoor." legt Vente uit.
Eén van de pilotprojecten waar ECN aan deelneemt is STEPWISE (www.stepwise.eu), waarin we werken aan CO2 uitstootvermindering van de staalsector. Een Europees samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten en industriële partijen, dat mede gefinancierd wordt door het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie.
Een ander restproduct van de staalindustrie is koolstofmonoxide, een belangrijke bouwsteen voor de chemische industrie. Nu wordt dit voornamelijk intern gebruikt voor de productie van proceswarmte en elektriciteit, met een relatief hoge CO2 uitstoot als gevolg. Een alternatief is om deze koolstofmonoxide, met hulp van groene elektriciteit, om te zetten in bijvoorbeeld methanol. Methanol is niet alleen geschikt als grondstof voor allerlei materialen, maar vooral ook als brandstof. "Zo verminder je de uitstoot van CO2 én de vraag naar fossiele brandstof door hergebruik van een restproduct," legt Vente uit.

Positieve aandacht
Vente hoopt dat deze positieve aandacht voor CCS blijvend is. "Ik hoop dat de overheid ambitieus inzet op CCS-technologieën. In het Europese project STEPWISE alleen al gaat zo’n 20 miljoen euro om. Vergelijkbare bedragen worden uitgegeven voor de cementindustrie, zie bijvoorbeeld het Leilac project (www.leilac.org.uk). Grote investeringen zijn dus nodig om de efficiëntste technologieën gezamenlijk tot volwassenheid te brengen en zo de overgang naar een duurzame maatschappij vorm te geven."

Dit artikel is gepubliceerd als ECN nieuwsbericht op vrijdag 27 mei 2016.