Driemaal slurptax maakt SUVs duurder
Bastienne Wentzel

1 maart 2008, 4WD Automagazine

SUV- en terreinautokopers moeten dit jaar een dikke portemonnee meebrengen. De overheid voert een aantal belastingmaatregelen op nieuwe auto's in die al snel 'slurptax' zijn gedoopt. De meeste auto's die u graag rijdt zijn er duurder van geworden. Sommige zelfs tien- tot vijftienduizend euro. Wat is er aan de hand?

Sinds begin dit jaar is de BPM op nieuwe auto's fors aangepast. Dat komt door drie belastingmaatregelen die de overheid één voor één invoert. Allereerst is de belasting op auto's met een ongunstig energielabel verhoogd. Verder is er een boete in de vorm van een BPM-verhoging op auto's die veel van het broeikasgas CO2 uitstoten. En ten slotte betalen dieselauto's die te veel roet uitstoten een extra boete. Zuinige en schone auto's worden overigens beloond met een BPM-verlaging.

Zuinig kiezen
Door deze maatregelen worden kleine, zuinige auto's goedkoper en grote, slurpende auto's duurder. Althans, dat is de bedoeling. Voor de meeste SUV's gaat die vlieger helaas niet op. De prijzen voor terreinauto's in de duurste klasse stijgen en de prijzen voor kleine, goedkope en dus zuiniger SUV's...stijgen ook! De prijsstijgingen varieren uiteraard sterk met het type, de uitvoering, de motor en de opties op een model. Bijvoorbeeld voor een Range Rover Sport lopen de prijsstijgingen op tot zo'n twaalfduizend euro. Voor de kleine SUV's zoals de Suzuki SX4 is de schade beperkt tot een paar honderd euro. Een enkel type is zelfs wat goedkoper dan vorig jaar. Dat kan bijvoorbeeld doordat er een roetfilter op werd gemonteerd. Ook benzinemodellen komen vaak gunstiger uit de bus omdat zij de roettax niet voor hun kiezen krijgen.
Voor Volkswagen pakken de maatregelen wel goed uit, vindt Peter Arends van het Duitse merk. Hoewel de grote Touareg duurder wordt is de kleinere Tiguan vrij van slurptax. 'Het instapmodel met benzinemotor heeft zelfs een groen C-label. Dat is een unicum onder de SUV's. Onze klanten zijn enthousiast dat een SUV blijkbaar niet persé heel vervuilend is,' zegt Arends.
Ook Bas van der Wal van Jeep reageert gematigd positief op de maatregelen. 'Belasting is nooit leuk natuurlijk maar terreinauto's gebruiken nou eenmaal iets meer dan andere auto's,' zegt van der Wal. 'De maatregelen zijn bedoeld om de klant te bewegen een zuiniger keus te maken. Daar is eigenlijk niks tegenin te brengen. Het treft niet alleen ons maar het hele segment. Als de klant een terreinauto wil wordt hij geconfronteerd met die hogere belastingen. Daar is niks aan te doen. Maar wij trachten het verbruik van auto's zo laag mogelijk te maken, bijvoorbeeld door kleinere, compactere motoren in onze SUV's te plaatsen.'

Onrechtvaardig
Het is dus de bedoeling van de overheid dat u als koper van een nieuwe auto door het prijsverschil eerder voor een zuinige, milieuvriendelijke auto gaat kiezen. Daar wordt iedereen beter van, vindt ook Markus van Pol van de ANWB. 'Niemand kan tegen goede gezondheid zijn. Iedereen wil wel een bijdrage leveren aan het milieu. Maar wij vinden deze maatregelen geen duurzaam milieubeleid.'
Er is namelijk nog wel wat aan te merken op de slurptax. Allereerst zijn de bonussen en boetes op de energielabels dit jaar gewijzigd. De korting die voor zuinige auto's geldt, is lang niet zo hoog als de boetes die op onzuinige auto's liggen. De staat krijgt dus veel meer belasting binnen. De ANWB vindt het onrechtvaardig dat de staat op die manier meer belastinggeld int. Zij hebben dan ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek deze bedragen aan te passen.

Dieseltje pesten?
De boete op veel CO2 uitstoot is ook nogal curieus. De grens voor deze boetes ligt voor dieselauto's lager dan voor benzineauto's. Dieselauto's zijn dus gemiddeld minder vervuilend als je enkel naar de uitstoot van CO2 kijkt (en daarmee naar het brandstofverbruik). Maar daarvoor worden ze eerder beboet. Vreemd. Of zou diesel-CO2 soms slechter zijn dan benzine-CO2? Ook de ANWB heeft wel wat aan te merken op de CO2-regel, maar dan op de bonus die geldt voor zeer zuinige auto's. Voor een diesel die minder dan 95 g/km van het broeikasgas uitstoot wordt de motorrijtuigenbelasting gehalveerd. Prachtig, maar er bestaat maar één auto waar dit voor geldt: de Smart for Two coupé. 'Met de belastingmaatregelen wil je mensen de keuzemogelijkheid geven om voor een zuinige aankoop te kiezen. Maar deze regel laat de koper de keus uit één,' vindt van Pol.
Ondanks de lagere CO2-uitstoot worden diesels dus zwaarder getroffen door de nieuwe maatregelen dan benzineauto's. Het hele pakket van autobelastingen, inclusief de nieuwe maatregelen, riekt een beetje naar 'dieseltje-pesten'. De BPM op diesels is nog steeds hoog terwijl er een korting op de BPM geldt voor benzineauto's. De accijns op diesel en op LPG (dat was toch een schone brandstof?) gaan omhoog komend jaar, die van benzine niet. De roettax geldt alleen voor dieselauto's terwijl ook benzinemotoren fijn stof uitstoten, hoewel niet veel. Niet helemaal eerlijk, vindt ook Van Pol: 'Diesels met een roetfilter stoten zeer weinig uit en kunnen de toets der kritiek doorstaan. Ook in CO2-uitstoot vallen diesels gunstig uit.' Arends van Volkswagen vindt het eveneens onterecht dat diesels in slecht daglicht staan: 'Een moderne diesel is een heel schone auto. Met NOx-katalysator die er eind van het jaar aan komt is een diesel zelfs schoner dan een benzine.'

Dit artikel is gepubliceerd in 4WD Automagazine no. 3, maart 2008