Groen gas voor methanol-plant
Bastienne Wentzel

12 april 2013, C2W

Wanneer de suiker uit de suikerbiet is gehaald, blijft er nog veel over. Dat restproduct laat de Suiker Unie vergisten tot methaan en CO2, inmiddels in drie grote installaties. Daarmee produceren ze een kwart van al het groene gas in Nederland. 

Sinds enkele maanden draait in Groningen een nieuwe biomassavergister bij suikerproducent Suiker Unie. Deze vergister produceert tien miljoen kubieke meter groen aardgas per jaar. Samen met twee installaties die al eerder in gebruik werden genomen levert Suiker Unie nu 25 miljoen kubieke meter groen gas per jaar. Dat is momenteel een kwart van het totaal. 'We zijn we op dit moment de grootste groen gas producent in Nederland,' vertelt Teun van der Weg, manager Green Energy bij Suiker Unie. Het aandeel groen gas is overigens maar een heel klein deel van al het aardgas dat in Nederland wordt geproduceerd. Uit de Nederlandse aardgasvelden komt jaarlijks 80 miljard kuub gas omhoog.
Het bouwen van de vergistingsinstallatie kostte zo'n vijftien miljoen euro. 'Dat is exclusief het aanleggen van infrastructuur zoals elektriciteit en water. We hebben de vergister gewoon in een groen weiland neergezet. We moesten zelf alle voorzieningen nog treffen,' aldus Van der Weg. Restproducten van de suikerbieten zoals bietenpuntjes, bladeren en pulp, worden in de vergister omgezet in methaan en koolzuurgas. Deze restproducten zijn er in overvloed, op dit moment wordt er maar 5% van de reststoffen vergist. De bacteriën die dit werk doen komen uit de andere vergister die in Dinteloord (NB) staat. Een portie daarvan is eruit gehaald en vermenigvuldigd voor gebruik in de nieuwe installatie. Het gasmengsel dat uit de vergister komt wordt gezuiverd en bestaat daarna uit 90% methaan en 10% CO2. Wat er overblijft heet digestaat en gaat als mest naar de landbouw.
 
Certificaten
Suiker Unie levert het groene gas aan gashandelaar GasTerra. Het heeft de juiste eigenschappen voor gebruik als aardgas, hoewel die laatste meer stikstof en minder methaan bevat. Het is daarbij belangrijk dat de Wobbe-index, een maat voor de hoeveelheid warmte die er bij verbranding vrijkomt, zich binnen de voorgeschreven bandbreedte bevindt.
GasTerra verkoopt eenzelfde hoeveelheid aardgas die de vergister produceert, door aan bio-methanol producent BioMCN en levert daarbij Vertogas groen-gascertificaten. Daarmee is in  gegarandeerd dat een bepaalde hoeveelheid groen gas is geproduceerd en afgenomen. Hoewel de methaanmoleculen die BioMCN ontvangt niet persé dezelfde zijn als die de Suiker Unie maakt, is deze driehoeksafspraak belangrijk, zegt Van der Weg. 'Door de afnameovereenkomst met BioMCN weten wij zeker dat we ons groene gas kunnen verkopen. Het produceren van groen gas is wel wat duurder dan gewoon gas. De markt voor aardgas is ruim geworden onder andere door de aanvoer van gas uit Rusland. Bovendien moet iedere m3 gas die in het gasnet wordt gebracht ook een consument hebben.' Hoeveel duurder groen gas is, kan hij niet zeggen. Dat hangt onder andere af van de marktprijs van aardgas.
BioMCN neemt al het groene gas af dat Suiker Unie produceert. Het dient als groene grondstof voor bio-methanol, vertelt Rob Voncken, algemeen directeur van BioMCN. Het bedrijf heeft diverse methoden ontwikkeld om uit groene grondstoffen, zoals ruwe glycerine en groen gas, synthesegas te maken (een mengsel van CO en H2). Synthesegas wordt vervolgens omgezet in bio-methanol in een synthesereactor.
Er zijn plannen voor nog meer biomassavergisters, zegt Teun van der Weg. Die plannen zijn al in een vergevorderd stadium, maar of de installatie ook gebouwd gaat worden hangt af van de toekenning van een SDE-subsidie later dit jaar. 'Zonder die subsidie is een dergelijke  installatie niet rendabel,' aldus Van der Weg.

Dit artikel is gepubliceerd in C2W, 2013