ECN zorgt voor Europese certificering van bio-based producten
Bastienne Wentzel


Op weg naar een duurzame, circulaire economie worden steeds meer producten gemaakt uit biomassa. Dat is materiaal afkomstig van planten die recent groeiden. 'Een product noemen we nu 'bio-based' als een deel uit biomassa bestaat. Het is niet vastgelegd hoe groot dat deel moet zijn,' zegt Jaap Hooijmans, senior onderzoeker bij ECN. Tot nu toe ontbrak het namelijk aan een gecertificeerd label voor bio-based producten. Diverse instanties ontwikkelden wel een eigen label, maar het was voor de consument lastig om te bepalen wat zo'n label precies betekent.

Bio-based wordt de norm
Hooijmans en collega's werkten samen met diverse internationale testlaboratoria en certificerings-instituten aan twee gestandaardiseerde manieren om het gehalte aan biomassa in alle mogelijke producten te meten. Op basis van deze meetmethoden komt er binnenkort een Europees gecertificeerd label uit (onder de norm EN 16785-1). Dit label komt op bio-based producten en vermeldt welk deel van het product uit biomassa bestaat.
'We hopen dat zo'n label bedrijven zal stimuleren om meer biomassa te gebruiken nu duidelijk wordt hoeveel daarvan precies in hun product zit. Voor kleine bedrijven die vrijwel 100% bio-based produceren is het een goede manier om hun prestaties te laten zien. Voor grote bedrijven die niet zo snel kunnen overstappen naar 100% bio-based is het een stimulans om toch zoveel mogelijk biomassa te gebruiken. Voor de consument wordt het straks veel duidelijker wat een bio-based product nu eigenlijk is,' zegt Hooijmans.

Hoe meet je biomassa?
ECN speelde een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de meetmethodes voor het biomassagehalte in bio-based producten. Het gaat om twee verschillende methodes, een die het gehalte aan koolstof meet dat afkomstig is van biomassa en een die naar andere elementen zoals zuurstof en waterstof kijkt.
ECN kan bedrijven helpen om de tests straks volgens de Europese standaard uit te voeren, zodat ze een label kunnen aanvragen. 'Wij zijn daar goed in,' aldus Hooijmans. 'Wij zijn het enige instituut in Nederland dat in staat is om zowel de metingen, berekeningen, validatie en interpretatie van de resultaten uit te voeren.'
Maar de onderzoeker is alweer bezig met de toekomst. 'Het gehalte aan biomassa in een product is wel belangrijk, maar zegt niet alles over de duurzaamheid van het product. Het wordt pas echt onderdeel van de circulaire economie als het product diverse keren hergebruikt wordt. Maar hoe meet je of een product hergebruikt is? Daar werken we nu aan,' zegt Hooijmans.

Dit artikel is gepubliceerd als nieuwsbericht van ECN op dinsdag 5 april 2016.