Nationale Energieweek - Stelling van de dag
Bastienne Wentzel


In het kader van de Nationale Energieweek (3-10 oktober 2016) publiceerde ECN elke dag een Stelling van de Dag. Experts belichten een aan energie gerelateerd thema, BMedia verzorgde de teksten.
Hieronder één van de blogs. De rest is te lezen op de website van ECN.

Stelling van de dag:

Biomassa een imagoprobleem? Onterecht!
- Martin Scheepers, Director Biomass & Energy Efficiency van ECN
Biomassa wordt meegestookt in vervuilende kolencentrales en dit bezorgt deze hernieuwbare energiebron een imagoprobleem. Energietoepassingen zouden zelfs de voedselvoorziening bedreigen. Hoe hebben we het zover laten komen? Biomassa, plantaardig materiaal dat tijdens zijn leven CO2 voor ons uit de atmosfeer heeft gehaald, levert na de oogst een duurzame grondstof voor energie en materialen. Een onmisbaar element in de overgang naar een duurzame economie. Het negatieve imago dat biomassa soms wordt aangemeten is dan ook volledig onterecht. Vijf argumenten.

1. Geen bomen maar reststromen
Bijna driekwart van de Nederlandse hernieuwbare energie komt uit biomassa. Dat zijn geen vers gekapte bomen of speciaal geteelde mais, maar afvalhout en bijproducten van onder andere de agrarische sector. Ook al zal het aandeel windenergie in 2023 verdrievoudigd zijn, dan nog blijft biomassa de grootste bron van hernieuwbare energie. Zo'n belangrijke bron kunnen we niet missen, willen we ervoor zorgen dat 14% van onze energie duurzaam wordt opgewekt in 2020. We halen in Nederland nu nog geen 6%...

2. Er is genoeg
Biomassa kan mondiaal in voldoende mate worden geproduceerd voor zowel de voedselvoorziening als om substantieel bij te dragen aan de duurzame energiehuishouding. Voor Nederland lukt dat niet, maar de biomassa die we lokaal produceren kunnen we aanvullen met import van biomassa. Daardoor hoeven we minder aardolie te importeren.

3. We kunnen niet zonder
We schakelen langzaam maar zeker over naar een energievoorziening die op elektriciteit is gebaseerd. Elektrische auto's zijn een belangrijk voorbeeld. Maar elektriciteit kan niet alle behoeften dekken. Maximaal de helft van onze energievraag zal in de toekomst worden gedekt met elektrische energie, zoals uit wind en zon en met waterkracht. Met name voor luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegtransport blijven brandstoffen nodig. Liever gebruiken we duurzame biomassa als grondstof voor deze brandstoffen dan fossiele bronnen.

4. Groene chemie
De chemische industrie zal sterk gaan vergroenen. Koolwaterstoffen uit een fossiele bron worden vervangen door koolwaterstoffen uit een groene bron. Uit biomassa kunnen gelijktijdig hoogwaardige chemicaliën voor bijvoorbeeld geneesmiddelen én materialen zoals kunststoffen én energiedragers zoals groen gas worden geproduceerd.

5. Biomassa blijft
Tot slot, kolencentrales zullen op termijn sluiten en daarmee zal het bijstoken van biomassa, dat momenteel de kolencentrales een groen randje geeft, ook stoppen. Deze groene reststroom verdwijnt niet maar heeft een nieuwe bestemming nodig. Ze kan en wordt al ingezet voor het opwekken van duurzame stadsverwarming en groene energie voor de procesindustrie.

Biomassa blijft. Ook na het sluiten van de kolencentrales en ook met de groei van andere duurzame energiebronnen zal het een groot aandeel houden in de duurzame energiemix.

Stellingen van de dag
- Biomassa een imagoprobleem? Onterecht!
- Size does matter: grotere windturbines sleutel tot rendabele windenergie op zee.
- Teveel recycling is een gevaar voor de circulaire economie.
- Zonder elektrificatie van de industrie komt er geen succesvolle energietransitie.