Rijdend laboratorium helpt bij onderzoeksvragen
Bastienne Wentzel


Sinds 1 maart rijdt er weer een mobiel laboratorium rond van IS-X, de expertenafdeling van Interscience. De minibus is uitgerust met GC-MS en SIFT-MS apparatuur en is speciaal geschikt voor het analyseren van vluchtige verbindingen op locatie.

Met het nieuwe mobiele lab breiden we onze dienstverlening aanzienlijk uit , zegt IS-X manager dr. Joeri Vercammen. “Het gaat ons niet om routinemetingen maar om research. Wanneer een klant een complexe vraag heeft maar niet beschikt over de juiste analyseapparatuur of kennis om die te beantwoorden, zoeken wij projectmatig naar de juiste oplossing We doen dit in onze labs in België en Nederland, maar in het geval van vluchtige verbindingen is het vele malen betrouwbaarder om het lab naar de klant te brengen.” De klant heeft daarmee meteen de kans om met een expert van IS-X te zoeken naar een oplossing voor zijn vraagstuk.

Snelle analyses
Het kleine vrachtwagentje waarin het mobiele lab van IS-X huist is ruim genoeg om in rond te lopen. Naast de analyse- en kalibratieapparatuur bevindt er zich een bureau met computer en groot beeldscherm in de bus. Klanten mogen de apparatuur zelf bedienen of dat door een expert van IS-X laten doen.
De klassieke GC-MS apparatuur is geschikt voor de analyse van vluchtige en semi-vluchtige verbindingen, om snel informatie te krijgen over de herkomst en identiteit van bijvoorbeeld vervuiling of geurhinder. Door het toepassen van fibertrapping-technologie is een snelle staalvoorbereiding mogelijk, bijvoorbeeld een extractie uit water.
Het tweede instrument aan boord, de SIFT-MS, is specifiek geschikt voor de snelle kwantitatieve analyse van vluchtige organische en anorganische verbindingen op ppb-niveau zonder chromatografische voorscheiding. Een voorbeeld is de analyse van stoffen die vrijkomen bij een industrieel printproces, vertelt Vercammen. “Met behulp van SIFT-MS konden we snel vaststellen welke moleculen er vrijkwamen én waar in het printproces dat gebeurde.”

Voorstudie
Een van de eerste projecten voor het mobiel lab betreft ondersteuning bij medisch vooronderzoek. Daarbij wil men bepalen of uit een analyse van de adem van patiënten een ziektebeeld is te herkennen. “Dit is complex onderzoek waarvoor dure apparatuur nodig is. Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen en instellingen kijken vaak de kat uit de boom voordat ze grote investeringen doen. Wij gaan met het mobiele lab de eerste analyses als voorstudie uitvoeren. Op basis van deze resultaten kunnen de instellingen dan een groter project starten,” aldus Vercammen.

SIFT: snelle kwantitatieve analyse zonder voorscheiding
SIFT-MS is een directe massaspectrometrische techniek die in de jaren zestig ontwikkeld is uit ruimtevaartonderzoek. Voor de zachte ionisatie wordt gebruik gemaakt van acht percursor ionen die in situ worden gegenereerd uit waterdamp en lucht. Deze reageren selectief en onder gecontroleerde omstandigheden met de componenten in het monster. De gevormde productionen zijn specifiek voor een precursor/component-combinatie en worden massaspectrometrisch gescheiden en gedetecteerd. De techniek is speciaal geschikt voor nauwkeurige analyse van kleine, polaire moleculen in vochtige monsters, zoals aldehyden, ketonen, anorganische moleculen en andere zwavel- en stikstofhoudende componenten die met GC of GC-MS moeilijk te analyseren zijn.

Dit artikel is gepubliceerd in C2W Labtechnology